TROVANZO RZ F1 (72-762)

tussentype | tros

Beschrijving

Productinformatie
• Segment: tros grof
• Gem. vruchtgewicht: 140 - 160 g.
• Generatief groeiend gewas.
• Geschikt voor belichte en onbelichte teelt.
• Arbeidsvriendelijk ras.

Marktinformatie
• Mooie rode kleur met constante vruchtvorm.
• Prima trospresentatie.

Unieke kenmerken
• Vroege productie en hoge totaalproductie.

Resistenties

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 On (ex Ol)