ROTERNO RZ F1 (72-230)

rond | tros

Beschrijving

Productinformatie
Segment: tros fijn.
Gem vruchtgewicht: 90 - 100 g.
Met de belichte teelten is het gemiddeld vruchtgewicht 80 - 90 gram.
Normale lengte met een vrij open gewas met opstaand blad.
Generatieve groei.

Marktinformatie
Prima ras voor 500 grams-verpakking.

Unieke kenmerken
• Rode kleur met uitstekende smaak
• Hoog lycopeengehalte

Resistenties

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0/Si TSWV/On (now Pn)/Ma/Mi/Mj

Downloads