PAULANCA RZ F1 (72-534)

vleestomaat

Beschrijving

Productinformatie
Segment: vlees fijn.
Gem. vruchtgewicht: 150 - 175 g.
Gesloten gewastype, generatief sturen.

Unieke kenmerken
• Sterk tegen neusrot en vruchtval
• Hoog in productie

Resistenties

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0 On (now Pn)/Sbl