GERDICIA RZ F1 (72-738)

tussentype | tros

Beschrijving

Productinformatie
Segment: tros midden.
Gem. vruchtgewicht: 115-130 g.
Kort gewas met sterke groeikracht

Marktinformatie
Mooie presentatie
Uniforme, vlakke trossen

Unieke kenmerken:
• Jointless
• Extra resistenties tegen valse meeldauw

Resistenties

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf (ex Ff):A-E/Va:0/Vd:0 On (now Pn)