SEROW RZ F1 (51-IN532)

Industrie

Beschrijving

Serow RZ is geschikt voor de lente- en zomerteelt en vergelijkbaar met Puma RZ en Mouflon RZ. Het ras is traagschietend en daarom bijzonder geschikt voor de zomer. De bladeren zijn dik, groot en donker.
Serow is resistent tegen vrijwel elke meeldauwfysio.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Weken
    Zaaien 16-30
    Planten
    Oogsten 22-37

Resistenties

Pe:1-9,11-18/Sv Pe:10,19