CHARSANO RZ F1 (69-600)

Alle types

Beschrijving

Betrouwbaar gewas en uniform product

Charsano RZ heeft donkergroene bladeren en witte nerven. Het snelgroeiende en zeer uniforme gewas geeft een hoge opbrengst aan consistent product. Het blad is gezond en sterk tegen Peronospora farinosa en Cercospora. De zaadkieming is zeer goed. Geschikt voor jaarrond productie van baby- en teenleaf en voor hele krop in het voor- en najaar.

• Sterk en betrouwbaar gewas
• Uniform eindproduct
• Sterk tegen bladziekten