STOREMA RZ F1 (30-242)

wit | overige types

Beschrijving

Productinformatie
• Peervormige kool met een zeer vaste en fijne inwendige structuur.
• Koolgewicht: 2 - 3 kg.
• Arbeidsvriendelijk ras: oogsten en schonen gaan zeer gemakkelijk.

Teeltinformatie
• Om een regelmatige groei te garanderen, kan een extra N-bemesting soms nuttig zijn.
• Plantdichtheid: 36.000 - 45.000 planten per ha.
• Groeidagen: 150 dagen.
• Storema gebruikt de maand oktober vaak om nog flink productie bij te halen

Marktinformatie
• Storema is voornamelijk bedoeld voor de verse markt.
• Storema kan eventueel buiten de koelcel zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies een paar maanden bewaard worden.
• Bewaren: 15/10 - 31/7.

Unieke kenmerken
• Storema is de ultieme bewaarkool en het paradepaardje van dit segment.
• Aan het einde van het bewaarseizoen nog een perfecte kwaliteit en frisgroene kleur.

Teeltschema's

  • Benelux laat / bewaar
  • Weken
    Zaaien 7-13
    Planten 16-20
    Oogsten 39-46