MARCELLO RZ F1

wit | overige types

Beschrijving

Productinformatie
• Vaste fijngelaagde kool.
• Koolgewicht: 1,5 - 3,5 kg.
• Late anthocyaankleuring.
• Sterk tegen barsten.

Teeltinformatie
• Plantdichtheid: 36.000 - 50.000 planten per ha.
• Groeidagen: 85 - 100 dagen.

Marktinformatie
• Middenvroege zomerkool voor de verse markt.

Unieke kenmerken
• Betrouwbare zomerkool met een hoog opbrengstpotentieel.
• Zeer goede veldhoudbaarheid.

Teeltschema's

  • Benelux - vroeg / midden
  • Weken
    Zaaien 1-16 | 51-52
    Planten 11-22
    Oogsten 27-35