TRALEX RZ (79-952)

Salanova® | ingesneden sweet crisp frisée

Beschrijving

Vollegrond
“One cut ready”, snelgroeiend en lichtrood van kleur.

Teeltschema's

  • Benelux- vollegrond
  • Weken
    Zaaien 1-32
    Planten 9-34
    Oogsten 19-46

Resistenties

Bl:29-37,40EU/Nr:0