SATURDAÏ RZ (83-02)

eikenbladsla

Beschrijving

Hydroteelt en onder glas
Snellere Rouxaï, kleur vergelijkbaar, sterker op rand.

Vollegrond
Opgerichte groeier met zeer donkerrode kleur, cherry-red, zeer sterk op smet.

Zomermaanden 5 cm potten en wintermaanden 6 cm potten.
Voor een teelt met kunstlicht.

Teeltschema's

  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas

Resistenties

Bl:16-33EU/Nr:0