OZWALD RZ (79-911)

Salanova® | ingesneden bladsla

Beschrijving

Vollegrond
“One cut ready”, stevige ingesneden eikenbladvormige bladeren met donkerrode kleur en opgerichte groeiwijze.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-37EU/Nr:0