LANGERO RZ (85-23)

lollo (rossa en bionda)

Beschrijving

Vollegrond
Blond type, snelle groeier, vergelijkbaar met Aleppo.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - vollegrond

Resistenties

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0/Pb LMV:1