GARDIA RZ (42-86)

kropsla

Beschrijving

Onder glas
13 à 16 planten/m².
Vroeg herfst- en voorjaarsras, telen voor en na herfst- en winterrassen, sterk wortelgestel, mooi gesloten onderzijde, snelle kropvorming, zeer oogstzeker, sterk op Pythium, smet en geel blad, zeer klein snijvlak. Geschikt voor energiearme teelten.

Teeltschema's

  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - hydroteelt
  • Benelux - onder glas

Resistenties

Bl:16-30,32,33EU