EXTRANET RZ (79-856)

Salanova® | ingesneden sweet crisp frisée

Beschrijving

Vollegrond
“One cut ready”, groen Crispy type, sterk op schot.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Weken
    Zaaien 1-32
    Planten 10-35
    Oogsten 9-46

Resistenties

Bl:16-37EU/Nr:0 LMV:1