CHAPMAN RZ (84-61)

babyleaf | lollo (rossa en bionda)

Beschrijving

Onder glas en vollegrond
Type ingesneden bladsla groen. Meer ingesneden en puntiger blad.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas

Resistenties

Bl:16-37EU/Fol:4/Nr:0