ANGUILLA RZ (79-17)

Salanova® | ingesneden bladsla

Beschrijving

Vollegrond
Een ingesneden bladsla vergelijkbaar met Desirade.

Onder glas
Diep ingesneden blonde bladsla, goede smaak, sterk op smet en geel blad, fijn getand.

Teeltschema's

  • Benelux - onder glas
  • Benelux - onder glas

Resistenties

Bl:16-34,36EU/Nr:0