Beschrijving

Aanbevolen zaaihoeveelheid: • 500.000 – 800.000 zaden per hectare.

• Lange biet voor verse markt, industrie en bewaring
• Sterk loof
• Hoog drogestofgehalte en hoge brixwaarde
• Zeer goede opbrengst

Teeltschema's

  • Benelux
  • Benelux