AMSTERDAMSE SNIJ-FELICIA RZ

bladpeterselie

Beschrijving

Onder glas en vollegrond
Peterselie type Amsterdamse snij. Gladbladig, productief, donker en tamelijk fijn blad en uniform. Het hele jaar door te gebruiken en sterk tegen valse meeldauw. Ook voor de potjesteelt.

Teeltschema's

  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • Benelux - vollegrond