KEESSIE RZ F1 (35-192)

geblokt | zoet

Beschrijving

Productinformatie
Gem. vruchtgewicht: 195 g.
Gemiddeld tot groeikrachtig ras. Het gewas is open en iets later
dan Nagano en wordt als de grovere Nagano gezien. Het eerste
zetsel goed op zetting sturen.

Marktinformatie
Snel en goede kwaliteit, stabiele productie door regelmaat.

Unieke kenmerken
• Behoudt vruchtgewicht in zomer
• Prachtig geblokte vruchtvorm
• Zet zeer regelmatig door bij lichte omstandigheden

Resistenties

Tm:0-3