AGOSTINI RZ F1 (35-BY1333)

geblokt | zoet

Beschrijving

Agostini is een grof geel en TSWV:0 resistent ras. Met een hoger gemiddeld vruchtgewicht in augustus en september.
Agostini is een uniek ras wat een specifieke teeltaansturing vraagt. Wordt er onvoldoende op snelheid en generatief gestuurd, dan laten proefresultaten ons zien dat de productiepotentie er onvoldoende uitkomt. Maar met de steeds warmer wordende zomers en de grotere druk van tomatenbronsvlekkervirus (TSWV:0) in de paprikateelt is Agostini een welkome nieuwe aanwinst!

Unieke kenmerken
• Groeikrachtig en compact ras (mogelijkheid voor 4 stengels / plant)
• Jaarrond een hoog gemiddeld vruchtgewicht
• Open en arbeidsvriendelijk gewas
• TWSV:0 resistentie

Resistenties

Tm:0-3 TSWV:0