TEREK RZ F1 (32-123)

wit

Beschrijving

Productinformatie
• Opgaand blauw gewas.
• Vlakronde knol met goede inwendige kwaliteit.

Teeltinformatie
• Oogst vanaf half- eind mei tot begin juli.
• Directe zaai voor industrieteelt; zaai eind april voor oogst in september.
• Kan geteeld worden voor 1,5-2 kilo knollen per stuk.

Marktinformatie:
• CMS-ras bestemd voor de versmarkt (8-14 cm knol diameter) en voor de verwerkende industrie (> 1,5 kg per stuk).

Unieke kenmerken
• Goede inwendige kwaliteit.
• Dunne schil voor verwerkende industrie.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • België - industrie, direct zaai
  • België - industrie, geplant
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • België - industrie, direct zaai
  • België - industrie, geplant

Kenmerken voor de keten

Industrie

Ras voor de teelt van koolrabi voor de verwerkende industrie. Terek onderscheidt zich van Eder door een iets hogere opbrengst, betere uniformiteit, minder groeischeuren en een iets langere houdbaarheid op het veld. Terek is iets knapperiger dan Eder en weinig gevoelig voor vezels, inwendig hout en openbarsten. Terek is oogstbaar na 120 groeidagen. Terek vraagt een gond die weinig droogtegevoelig is en beregend kan worden.