Beschrijving

Productinformatie
• Vrij opgaand gewas; medium hoeveelheid loof.
• Makkelijk en snel te oogsten.
• Sterke loofkwaliteit, weinig gevoelig voor bladziekten.

Teeltinformatie
• Oogst van juni tot en met eind oktober.
• Lang oogstvenster door goede veldhoudbaarheid.

Marktinformatie
• Non-CMS ras bestemd voor de verse markt (8-14 cm knol diameter).
• Geschikt voor de biologische teelt.

Unieke kenmerken
• Makkelijk te oogsten en te schonen.
• Zeer flexibel bruikbaar voor het hele oogstseizoen in de vollegrond.

Teeltschema's

  • Benelux - vollegrond
  • Weken
    Zaaien 11-26
    Planten 18-32
    Oogsten 23-44