Beschrijving

Productinformatie
• Vrij opgaand blauw gewas.
• Vlakronde knol met goede inwendige kwaliteit.

Teeltinformatie
• Oogst vanaf half- eind mei tot begin juli.
• Directe zaai voor industrieteelt; zaai eind april voor oogst in september na 110-12 dagen.
• Kan geteeld worden voor 1,5-2 kg knollen per stuk.

Marktinformatie
• Non-CMS ras bestemd voor de versmarkt (8-14 cm knol diameter) en voor de verwerkende industrie (> 1,5 kg per stuk).
• Geschikt voor de biologische teelt.

Unieke kenmerken
• Goede inwendige kwaliteit.
• Dunne schil voor verwerkende industrie.

Teeltschema's

  • België - industrie, geplant
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • België - industrie, direct zaai
  • België - industrie, geplant
  • Benelux - vollegrond
  • Benelux - onder glas
  • België - industrie, direct zaai

Chain characteristics

Industrie

Eder RZ is het standaardras voor de teelt van koolrabi voor de verwerkende industrie.

Het ras heeft een goede interne kwaliteit: knapperig, weinig gevoelig voor vezels, inwendig hout en openbarsten. Daarnaast is het ras productief en uniform. Door de uniformiteit kan machinaal geoogst worden. Eder is groeikrachtig en oogstbaar na ongeveer 110 à 120 groeidagen. Een opbrengst van 120 ton per hectare is haalbaar onder normale groeiomstandigheden. Het vraagt om een grond waarvan de vochtvoorziening zeer goed is en waarbij in droge periodes beregend kan worden.