BODE RZ F1 (32-778)

wit

Beschrijving

Productinformatie
• Fors en opgaand gewas.
• Uniforme stand.
• Makkelijk en snel te oogsten.
• Mooie knolvorm (ook bij grotere maat).
• Sterk en gezond loof.

Teeltinformatie
• Voor zomer- en herfstteelt.
• Oogsten van juni tot en met oktober.
• Lang oogstvenster door goede veldhoudbaarheid.

Marktinformatie
• CMS ras bestemd voor de verse markt (8-14 cm knol diameter).

Unieke kenmerken
• Makkelijk te oogsten en schonen.
• Hoog percentage oogstbaar.

Teeltschema's

  • Benelux
  • Weken
    Zaaien 5-28
    Planten 14-34
    Oogsten 22-43