UNIFORMICO RZ F1 (24-256)

lang

Beschrijving

Hoge stuksproductie met uniforme komkommers.

Uniformico RZ geeft hoge kwaliteitsvruchten die extreem uniform zijn. De komkommers zijn donker van kleur, goed gevuld, hebben een mooie rib en uitstekende houdbaarheid. De plant is enkelvruchtig en geeft een prettig open gewas. Sterk tegen Mycosphaerella en sterker tegen Pythium. Uniformico is een topper in de traditionele- en in de hogedraadteelt.

Unieke kenmerken
• Excellente uniformiteit.
• Hoge kwaliteitsvruchten.
• Gemiddeld vruchtgewicht: 350 and 400 gram.
• Arbeidsvriendelijk gewas.

Teeltschema's

  • Benelux - onder glas
  • Weken
    Zaaien
    Planten 9-33
    Oogsten

Resistenties

Cca/Ccu CVYV

Videos