STOCKEU RZ F1 (24-211)

lang

Beschrijving

Productief ras met meeldauwresistentie.

Stockeu RZ is een echte stuksgever met een iets lager gemiddeld vruchtgewicht. De komkommers zijn mooi en uniform. Het gewas heeft een compacte groeiwijze met klein en opgericht blad. Stockeu presteert het best in de traditionele zomerteelt en is zowel geschikt voor substraat- als grondteelten.

Unieke kenmerken
• Hoog meeldauw resistent.
• Compact en open planttype.
• Arbeidsvriendelijk gewas.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Benelux - substraat

Resistenties

Ccu/Px (ex Sf)