SKYPER RZ F1 (24-280)

lang

Beschrijving

Productinformatie
Sortering: 35-ers en 40-ers.
Sterk groeiend en generatief gewas.
Enkelvruchtig.
Sterke vruchtzetting.
Weinig splijtkoppen.

Marktinformatie
Mooie en goed gevulde vruchten.

Unieke kenmerken
• Uitermate geschikt voor de onbelichte hogedraadteelt in het voorjaar.
• Echte stuksgever met goed uithoudingsvermogen.

Teeltschema's

  • Nederland
  • Nederland

Resistenties

Cca/Ccu