QWERTY RZ F1 (22-716)

snack

Beschrijving

Vroegheid met hoge productie.

Qwerty RZ geeft uniforme, donkergroene vruchten met een gladde vruchthuid en een goede houdbaarheid. De plant is generatief en komt snel in productie. Het ras is geschikt voor de periode met lage lichtniveaus en is erg productief. Qwerty is ontwikkeld voor de vroegste plantingen in de gestookte winter- en voorjaarsteelt.

Unieke kenmerken
• Vroeg in productie.
• Hoge productie.
• Goede vruchtkwaliteit.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Benelux - substraat

Resistenties

Ccu CMV/CVYV/Px (ex Sf)