QUANTARIO RZ F1 (19-SH758)

snack

Beschrijving

Hoge kwaliteit snack komkommerras mét meeldauw resistentie.

QUANTARIO RZ combineert een uitzonderlijk goede vruchtkwaliteit mét een heel gezond gewas!
Het ras is hoog resitent tegen meeldauw. Het ras geeft een beperkt aantal dubbele vruchten per oksel.
Het ras is gemiddeld groeikrachtig en heeft een open planttype. Het ras produceert een hoog aantal uniforme vruchten en blijft goed op kleur na bewaring.

• Hoog meeldauw resistent.
• Goede vroegheid
• Hoog productief
• Goede vruchtkwaliteit

Resistenties

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV