MEWA RZ F1 (22-803)

midi

Beschrijving

Productinformatie
Sortering: 220 - 250 g.
Sterke groeier met enkelvruchtige zetting.
Mooie rib en donkergroene vruchtkleur, vruchtlengte 20 tot 22 cm.

Marktinformatie
Het standaardras voor hogedraadteelten in Oost-Europa.

Unieke kenmerken
• Sterke groeikracht en een goede vruchtzetting.

Teeltschema's

  • Benelux - substraat
  • Benelux - substraat

Resistenties

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)