NELIAM RZ F1 (25-565)

Alle types

Beschrijving

Productinformatie
• Mooie schermopbouw.
• Uniforme knopgrootte.
• Sterk tegen holle stronken.

Teeltinformatie
• Ca. 78 (vroeg zomer), 70 (zomer) groeidagen.
• Voor voorjaars- en zomerteelt.
• Uniforme oogst.

Marktinformatie
• Geschikt voor de verse markt.

Unieke kenmerken
• Snel oogstbaar, vanwege goede pelbaarheid en opgaand gewas.
• Uniforme oogst.
• Sterk tegen holle stronken.

Teeltschema's

 • Nederland
 • Duitsland
 • Weken
  Zaaien 1-10 | 51-52
  Planten 13-24
  Oogsten 24-35
 • Weken
  Zaaien 3-24
  Planten 10-29
  Oogsten 21-40

Resistenties

Foc:1