PUNTOVERDE RZ F1 (26-858)

romanesco

Beschrijving

Productinformatie
- Zeer groeikrachtig, dus rustig bemesten (maximaal 200 kg N/ha).
- Gezond gewas, sterk tegen schimmelziektes.
- Geen doorwas of schift in de zomerteelt.
- Hardgroene kleur, zonder roodverkleuring.
- Mooie vaste roos voor industriƫle verwerking.
- Geen valse meeldauw in de kool.

Teeltinformatie
- Groeidagen: ca. 75 dagen zomer en 85 - 90 dagen voorjaar en herfst.
- Vooral voor de voorjaars- en vroege zomerteelt rustig bemesten.

Marktinformatie
- Romanesco voor gehele teeltseizoen. Zowel voor vers als industrie.
- Ook als minikool zeer mooi product.

Unieke kenmerken
- Enig beschikbare goede romanesco voor voorjaars- en zomerteelt.
- Ongevoelig voor valse meeldauw in de kool.
- Zeer flexibel toepasbaar.

Teeltschema's

  • Vollegrond - benelux
  • Vollegrond - benelux

Resistenties

Mb