Beschrijving

Productinformatie
• Mooi wit kooltje.
• Makkelijk werkbaar gewas.
• Sterk tegen glazigheid.

Teeltinformatie
• Kasteelt in winter en voorjaar.
• Niet geschikt voor buitenteelten.
• Behoeft warme opkweek (geen weeuwen!)
• Plantdichtheid; ± 4 pl/m².
• Houd Eva aan de groei! Teel actief door voldoende luchten.
• Poot een jonge plant die makkelijk doorgroeit.

Marktinformatie
• Veel gebruikt als “kerstbloemkool” met oogst in december.
• Kan soms dipje in buitenaanvoer vullen in het voorjaar.
• Verkrijgbaar in de groentespeciaalzaak.

Unieke kenmerken
• Zeer zachte bloemkoolsmaak.
• Uniek als "kerstbloemkool".
• Sterk op glazigheid in de winter.

Teeltschema's

  • Benelux - kasteelt
  • Weken
    Zaaien 32-42
    Planten 1-10 | 37-52
    Oogsten 1-19 | 49-52