TRACEY RZ F1 (10-123)

ovaal

Beschrijving

Productinformatie
Segment: ovaal type voor verwarmde kasteelten.
Gem. vruchtgewicht: ca. 300-340 g.

Marktinformatie
Combineert hoge stuks productie met hoge kilo-opbrengst. Hoog soortelijk gewicht van de vruchten, waardoor de vruchten minder kwetsbaar zijn in het handelskanaal. Goede houdbaarheid.

Teeltinformatie
Geeft makkelijk, maar beheerste groei op de zijscheuten. Gewaslengte iets langer dan Beyonce.

Unieke kenmerken
• Zeer hoogproductief in zowel stuks als kilo’s.
• Hoog soortelijk gewicht.
• Sterk op roodverkleuring.