Organic

Hoge weerstand

De vraag naar biologische groenten stijgt wereldwijd. Rijk Zwaan ondersteunt biologische productie met speciale rassen en zaden, die een hoog weerstandsvermogen hebben en met een kenmerkende kwaliteit. We ontwikkelen ze op basis van onze decennialange ervaring en actuele kennis van biologische teeltwijzen, de markt en regelgeving.

Speciaal biologisch

De groenterassen die Rijk Zwaan speciaal voor de biologische markt ontwikkelt, zijn groeikrachtig, productief en vooral resistent tegen veel ziekten en plagen. Een goede smaak, kwaliteit en houdbaarheid typeren onze groenten voor een succesvolle biologische teelt. Onze veredelaars hebben oog voor de biologische kwaliteiten van een ras. Zo hebben de blue leaf-komkommerrassen - herkenbaar aan het donkergroene blad - van nature een sterke afweer.

Uitgebreid assortiment

Het assortiment voor biologische teelt breidt steeds verder uit. We hebben een breed aanbod biologische zaden en zaden die niet chemisch behandeld zijn. Onze biologisch geteelde zaden voldoen aan alle eisen van de Europese en Noord-Amerikaanse certificeringsinstanties voor biologische productie. We zijn mondiaal alert op veranderingen in markt en regels en passen onze rasontwikkeling daarop aan.

Klantgericht

Onze producten voor de biologische markt onderscheiden zich vaak door een opvallende, herkenbare kwaliteit, bijvoorbeeld onze gestreepte aubergines. Zo spelen we in op consumentenvoorkeuren en inspireren we afnemers. Dankzij onze rassen voor verschillende teeltregio’s is het mogelijk jaarrond consistent biologische producten aan te bieden.