Terug naar overzicht
Hydroponic culture of lettuce

Productie en duurzaamheid

De wereldbevolking groeit snel. Dat stelt hoge eisen aan de voedselproductie. De hoeveelheid beschikbare landbouwgrond is beperkt, dus moet de opbrengst per m2 omhoog. Om de bodem niet uit te putten, is het noodzakelijk om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen terug te dringen. Tegelijkertijd is er een steeds grotere vraag naar biologisch geteelde producten. Ook de interesse in seizoensgroenten en ‘local for local’ producten neemt toe.

Lokale rassen
Met onze rassen spelen we een belangrijke rol bij het verduurzamen van de groenteteelt. Dat doen we onder meer door de ontwikkeling van lokale rassen en een verhoging van de opbrengst per m2. Resistenties tegen ziektes en plagen zorgen ervoor dat tuinders minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven te gebruiken. We leveren ook onze bijdrage aan de verduurzaming van teelttechnieken. We bieden een breed assortiment voor de biologische teelt en hydroteelt.

Praktijkcase: 'Groeiende kansen voor smaakvolle specialty'


Het verhaal van John