Terug naar overzicht
A bowl of colourful salad

Gezondheid en voedingswaarde

Door een tekort aan lichaamsbeweging en een teveel aan ongezond voedsel lijden wereldwijd steeds meer mensen aan obesitas. Veranderde leefpatronen maken dit tot een hardnekkig probleem. In ontwikkelingslanden zijn tegelijkertijd nog altijd voedseltekorten en is sprake van een specifiek en chronisch tekort aan micronutriënten. Groenten en hun vitamines en mineralen spelen dan ook een steeds belangrijkere rol in een gezond eetpatroon.

Aantrekkelijk en beschikbaar
Hoe meer groenten mensen eten, hoe beter. Daarom richten we ons op het aantrekkelijk en beschikbaar maken van álle soorten. Daarnaast verzamelen we gegevens over gezonde inhoudsstoffen van onze rassen. Onze partners kunnen die gebruiken om bepaalde groenten extra te promoten. Voor oostelijk Afrika ontwikkelen we productieve rassen van een aantal lokale gewassen. Zo kan het inkomen van lokale boeren toenemen en stimuleren we de groenteconsumptie.

Praktijkcase: 'Paprika's met kansen voor smallholders'


Het verhaal van Renalda