21 Oct 2019

Wensen van de markt zijn leidend in veredeling van biologische rassen

De markt voor biologische groente groeit wereldwijd fors. Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan speelt in op die groei door ziekteresistente, oogstzekere rassen aan te bieden. Slaveredelaar Johan Schut: “Wij luisteren goed naar de wensen in de hele keten. Die richt zich op wat consumenten van biologische producten willen: kwalitatief goede, onbespoten groenten die ook nog betaalbaar zijn.”

Bewuste keuze

De veredeling van nieuwe rassen voor de conventionele en biologische markt loopt bij Rijk Zwaan in de eerste fasen gelijk. Dat is een bewuste keuze, omdat alle kennis zo op één plek is gebundeld. Bovendien zijn de eisen van telers grotendeels hetzelfde, vertelt Johan Schut. “Sterke, ziekteresistente rassen zijn voor beide markten belangrijk. Bij sla gaat het om resistenties tegen meeldauw, groene slaluis, mineervlieg, bacterievlekken of Fusarium. Anders is wel dat biologische telers geen enkel chemisch middel gebruiken, dus een resistent ras kan het verschil zijn tussen een geslaagde of mislukte teelt. Oogstzekerheid is voor hen essentieel om rendabel te kunnen telen.”

Rassen die efficiënt omgaan met meststoffen

De tweede belangrijke eis is dat rassen makkelijk groeien met relatief weinig meststoffen. “De biologische teelt gaat uit van de natuurlijke kringloop en maakt gebruik van organische mest. Bij de selectie zoeken we daarom naar efficiënte rassen, die het goed doen zonder een overmaat aan stikstof. Overigens is in de conventionele teelt diezelfde beweging gaande. Stap voor stap worden bemestingseisen strikter. Voor alle telers kunnen dit soort efficiënte rassen waardevol zijn.”

Nauwe banden met de partners

Deze marktwensen halen de veredelaars van Rijk Zwaan op bij hun eigen collega’s, bij telers of andere ketenpartners. De banden zijn nauw, zeker in het biologische segment, vertelt Schut. “Laatst was ik bij een biologische-telersdag. Wij vertellen over onze vorderingen en telers geven terug met welke problemen zij kampen. Dat geeft ons aanknopingspunten. Een voorbeeld? Biologische slatelers maken in buitenteelten gebruik van bloemstroken om zo natuurlijke vijanden van plagen te bevorderen. Vinden wij een ras met een gedeeltelijke resistentie, dan zou dat genoeg kunnen zijn om in combinatie met natuurlijke vijanden de plaag onder controle te houden. We kunnen zo’n ras dan eerder in de praktijk uitproberen.”

Toetsen op biologisch proefveld

Over testen in de praktijk gesproken: die fase is ongeveer het moment dat de wegen tussen biologisch en conventioneel scheiden. Logisch, want dan toetst Rijk Zwaan hoe een nieuwe aanwinst presteert op het eigen biologische proefveld of bij een biologische teler.

Schut: “In het Duitse Welver hebben we een apart proefveld, waar we volgens biologische principes telen. Gaan wij het ras commercieel introduceren, dan is de zaadvermeerdering uiteraard ook gescheiden. Gecertificeerde biologische telers in Nederland en Australië zorgen dan voor de zaadproductie. Dit zaad staat uiteindelijk aan de basis van kwalitatief goede, onbespoten én betaalbare biologische groente.” That’s how we share a healty future.

Lees meer op: www.rijkzwaan.com/solutions/organic