24 Oct 2019

Familiebedrijf Rijk Zwaan tevreden over resultaten

Rijk Zwaan, een familiebedrijf dat groenten veredelt en wereldwijd zaden levert, heeft in het boekjaar 2018/2019 een nieuwe mijlpaal bereikt. Het bedrijf behaalde een recordomzet van 440 miljoen euro, een groei van ruim 6 % ten opzichte van vorig jaar.

De omzetgroei deed zich voor in vrijwel alle gewassen en regio’s waarin Rijk Zwaan actief is. Met een marktaandeel van zo’n 9% behoort de onderneming tot de top 5 in de wereldwijde groentezadenmarkt. Ook de groei van het aantal medewerkers zette door. Bij Rijk Zwaan werken nu ongeveer 3300 mensen, waarvan ca. 1400 in Nederland. De verwachting van het bedrijf is dat de groei in omzet en personeel zich ook in het komende boekjaar doorzet.

Wereldwijd investeren

Ondanks de hogere omzet kwam de winst afgelopen boekjaar uit op 48 miljoen euro, ten opzichte van 59 miljoen euro in 2017/2018. Uitbreiding van personeel en versnelde investeringen in faciliteiten en R&D drukten het korte termijnresultaat van Rijk Zwaan enigszins. In Tanzania, Mexico en Chili investeerde het bedrijf in het vergroten van de productiecapaciteit. In China, Spanje, de Verenigde Staten en Australië werd vooral geïnvesteerd in de onderzoeksfaciliteiten. In Nederland investeerde Rijk Zwaan onder meer in de aankoop van gronden in De Lier voor de ontwikkeling van een nieuwe veredelingslocatie voor tomaat, paprika en aubergine.

Innovatie essentieel

Rijk Zwaan besteedt ongeveer 30 procent van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling, wat in het afgelopen boekjaar neerkwam op 126 miljoen euro. Die inzet op innovatie is kenmerkend voor het bedrijf. “Het kost tussen de zes en zestien jaar om een nieuw ras te ontwikkelen en op de markt te brengen. Moderne technologieën, zoals digital phenotyping, machine learning en artificial intelligence, helpen ons om dat proces te versnellen en meer te weten te komen over de eigenschappen van planten,” vertelt Ben Tax, directeur bij Rijk Zwaan. “We blijven voortdurend innoveren om aan de veranderende behoefte van klanten en consumenten te kunnen voldoen.”

Diversiteit en gemeenschapszin

“Bij ons bedrijf werken mensen met verschillende achtergronden, zowel praktisch als wetenschappelijk geschoold, aan een gemeenschappelijk doel: het maken van nieuwe groenterassen. Die verscheidenheid koesteren we. Het geluk en werkplezier van al die medewerkers is voor ons prioriteit,” benadrukt Ben Tax. Het bedrijf biedt nieuwe collega’s bijvoorbeeld meteen een vast contract aan en besteedt veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. “Mensen moeten niet het gevoel hebben van ‘ik moet nog zoveel jaar werken’, maar iedere dag met plezier naar hun werk gaan,” vindt Tax.

‘Familiebedrijven ruggengraat van de economie’

Nederland kent een groot aantal familiebedrijven zoals Rijk Zwaan. “De ruggengraat van de Nederlandse economie,” zo karakteriseert Tax deze bedrijven. “Familiebedrijven hebben over het algemeen een lange adem, zijn stabiel en zorgen samen voor ongeveer de helft van de Nederlandse werkgelegenheid.” Dat Rijk Zwaan in Nederland is gevestigd is historisch verklaarbaar, maar ook een overtuigde keus. “Kenmerkend voor Nederland is de consistentie en transparantie van het overheidsbeleid. Bedrijven en burgers zijn daarbij gebaat. Ik heb er vertrouwen in dat we elkaar als overheid, burgers en bedrijven ook in de toekomst blijven vinden.”