01 Feb 2017

Bejo en Rijk Zwaan sluiten licentiedeal voor eigenschappen in groenten

Bejo en Rijk Zwaan hebben een overeenkomst getekend voor de uitwisseling van niet-exclusieve licenties voor geoctrooieerde eigenschappen in groenten. De groenteveredelingsbedrijven kunnen daarmee hun innovatieve capaciteit versterken en sneller verbeterde rassen introduceren.

Gebruik van elkaars innovaties

Middels deze overeenkomst verschaffen de partijen elkaar de mogelijkheid om plantmateriaal dat onder de reikwijdte van verschillende octrooien van hen valt, te gebruiken voor veredeling en commerciële doeleinden in groenten. De overeenkomst vergroot hiermee de mogelijkheden voor beide bedrijven om nieuwe en verbeterde groenterassen te ontwikkelen door gebruik te maken van elkaars innovaties. De overeenkomst voorziet tussen de partijen in een volledige veredelingsvrijstelling voor diverse octrooien, zoals die in het internationale kwekersrecht bestaat. Beide bedrijven zijn ervan overtuigd dat vermeden moet worden dat octrooien op planteigenschappen de innovatie beperken en willen dan ook graag dat deze volledige veredelingsvrijstelling zo veel mogelijk van toepassing is tussen beide bedrijven.

International Licensing Platform

September 2016 maakte Rijk Zwaan al bekend een uitgebreide kruislicentie-overeenkomst voor eigenschappen in groenten te hebben getekend met Syngenta. Rijk Zwaan, Syngenta en Bejo behoren alle drie tot de oprichters van het International Licensing Platform Vegetable (ILP). Het ILP maakt innovaties in groenten breed beschikbaar voor veredelaars middels een “open access”-benadering die leden tegen eerlijke en redelijke voorwaarden toegang biedt tot octrooien op eigenschappen in groenten. Het ILP heeft op dit moment 13 leden en staat open voor deelname van nieuwe zaadbedrijven en publieke onderzoeksinstellingen.

John-Pieter Schipper, directeur van Bejo: “Met deze overeenkomst in combinatie met het ILP hebben Rijk Zwaan en Bejo de volledige veredelingsvrijstelling onderling hersteld. Wij zij ervan overtuigd dat vrije toegang tot genetica bijdraagt aan behoud van biodiversiteit en de voedselvoorziening op de lange termijn. Tevens draagt deze overeenkomst bij aan de innovatiekracht van beide bedrijven, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan de markt.”

Ben Tax, directeur van Rijk Zwaan: "Deze overeenkomst stelt ons in staat om elkaars plantenrassen te gebruiken voor veredelingsdoeleinden, ook in het geval dat het plantmateriaal onder een octrooi valt, en vervolgens de nieuw ontwikkelde rassen te vermarkten. Dit is een duidelijke win-win overeenkomst én een overeenkomst die positief is voor telers en consumenten. Open innovatie in de veredeling is van essentieel belang voor de wereldwijde voedselvoorziening."