11 Oct 2016

Prudentia RZ zaaien voor weeuwenteelt bloemkool

De dagen worden korter en de nachten kouder. Voor menig bloemkoolteler betekent dit dat gezaaid moet worden voor de weeuwenteelt. Rijk Zwaan heeft voor deze periode een betrouwbaar assortiment rassen. Met versterking! Dit seizoen verspreiden wij trays met proefras 26-242 RZ.

Starten met zaaien

Iedereen die vroeg in de lente primeurgroenten wilt oogsten, zal in de maanden oktober en november starten met zaaien. Prudentia RZ, Adelanto RZ en Stabilis RZ hebben uitgebreid bewezen goede keuzes te zijn voor deze weeuwenteelt. Zeker hoofdras Prudentia valt op. In al zijn vroegte is dit een heel mooi zelfdekkende kool.

Na ongeveer 78 groeidagen worden de hagelwitte kolen van Prudentia geoogst. Het hoge percentage klasse I (dubbel extra) maakt dit ras een welkome verschijning op de versmarkt. De vaste kolen zijn wel wat gevoelig voor lange droogteperiodes in het voorjaar. Door een groeispurt na droogte, ontstaan soms afgescheurde roosjes. Rijk Zwaan adviseert daarom op tijd te beregenen. De productkwaliteit van Prudentia ziet u ook terug bij Adelanto en Stabilis. Beiden geven een prima presentatie en produceren al jaren gezonde kolen voor de versmarkt.

Nieuwkomer 26-242 RZ is een sterke groeier met goede dekkracht in de vroegte van Adelanto. Uit interne proeven kwam dit ras goed naar voren en nu is het tijd het op kleine schaal in de praktijk te testen.
 

Cauliflower Prudentia RZ