XX | Hero | VI24 | News | Leek field

Nieuws - 22-03-2023

Preimarkt in beweging met nieuwe rassen

Preitelers hebben sinds vorig jaar meer rassen om uit te kiezen. In dit belangrijke groentegewas vervult Rijk Zwaan na jaren in de luwte sinds 2022 weer een serieuze rol. Vier sterke rassen vormen de voorhoede van een compleet portfolio van hybride preirassen dat inspeelt op de uitdagingen waar preitelers voor staan. De hoofdrolspelers op dit gebied vertellen over de kunst van het samenwerken, hun drive om telers vooruit te helpen en de ambities voor de toekomst.

Betrouwbare partner voor preitelers

Die drie hoofdrolspelers zijn Bert Crins (Breeder), Filip Hermans (Crop Coördinator prei) en Rik Van Laere (Country Manager België). Ze benadrukken direct het teamwork: naast diverse collega’s waren ook verschillende telers uit zeven Europese landen betrokken.De keuze om te investeren in de ontwikkeling van preirassen is logisch, vindt Van Laere: “Als een van de belangrijkste groenteveredelingsbedrijven in de wereld, vinden we dat een voor Europa belangrijk gewas als prei thuishoort in ons assortiment. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor preitelers met een breed en innovatief portfolio. Zo helpen we telers vooruit.”

Samenwerking zorgt voor snelheid

Goede samenwerking tussen het team van Rijk Zwaan en telers is de crux in dit dossier, zo vertelt Crins: “We hebben tien jaar geleden het veredelingsprogramma opnieuw opgezet. We zijn gestart met de wensen uit de markt centraal te zetten: dat was onze stip op de horizon. Vervolgens hebben we stap voor stap onze genetica verbeterd en toegewerkt naar dat doel. De laatste vijf jaar hebben we door de korte lijnen en continue feedback tussen veredelaars, productontwikkeling en de markt die stappen kunnen zetten. Telers in alle Europese landen waar prei een belangrijk gewas is, namen rassen met potentie op de proef en deelden hun bevindingen. Zo konden we snel schakelen.”Hermans valt hem bij. “Die snelheid is behoorlijk uniek. En iets om trots op te zijn. Daardoor konden we in één keer een basisassortiment van vier rassen introduceren, die verschillen in vroegheid en schachtlengte, maar die allen passen bij de wensen in de markt.”

Uitdagingen van preitelers

Wat die wensen zijn, licht Hermans graag toe. “Preitelers willen graag een arbeidsvriendelijk ras, want arbeid is een grote kostenpost. Plus dat het steeds moeilijker wordt om medewerkers te vinden. Een preiras moet dus gemakkelijk te schonen zijn. Teeltzekerheid is een tweede voorwaarde. Er blijven steeds minder gewasbeschermingsmiddelen over om ziekten en plagen te bestrijden. Mede daardoor worden resistenties belangrijker. Wij zetten vanzelfsprekend volop in op rassen met resistenties, onder meer tegen trips en roest. Klimaatverandering is een derde uitdaging. De droogte en hitte heeft impact op de preiteelt, die een lange teeltduur heeft. We streven daarom naar robuuste rassen. Een preiras moet verder goede agronomische eigenschappen hebben en een hoge opbrengst leveren.”Hermans valt hem bij. “Die snelheid is behoorlijk uniek. En iets om trots op te zijn. Daardoor konden we in één keer een basisassortiment van vier rassen introduceren, die verschillen in vroegheid en schachtlengte, maar die allen passen bij de wensen in de markt.”

Vier preirassen vormen voorhoede

De eerste vier rassen komen tegemoet aan al die wensen. Het zijn rassen met potentie, die overbleven na een lang selectieproces, zo legt Crins uit. “Floccus RZ, Nebulus RZ, Volutus RZ en Radiatus RZ zijn geselecteerd als beste, ook na proeven bij telers.”Hermans licht de belangrijkste eigenschappen toe. “Floccus is voor de vroegste teelten. Hij is snel en heeft een hoge schot- en tripstolerantie. Nebulus sluit daarop aan. Het ras is uniform, arbeidsvriendelijk en breed inzetbaar. Volutus is voor het late herfstsegment en de vroege winter. Hij blijft kort en is mooi blauw opgericht en uniform. Radiatus is een prepack-type, ook mooi blauw opgericht en sterk tegen trips.”

Naar een compleet portfolio

Meer nieuwe rassen zijn op komst, want we breiden het portfolio gestaag uit.Hermans: “We hebben in het najaar van 2022 verschillende nieuwe rassen geselecteerd voor de nog ontbrekende segmenten. Die maken ons portfolio compleet. Zodra deze rassen commercieel worden, zijn deze te vinden op de onze website. We blijven bovendien samen met de telers onze rassen finetunen in hun gebruik. En natuurlijk zetten we ook voor onze volgende generatie rassen in op nog meer teeltzekerheid, arbeidsprestatie en resistenties. Zo zijn we in elk marktsegment relevant.”Preitelers die de rassen met eigen ogen willen zien, kunnen van 18 september tot 13 oktober de demo in Fijnaart bezoeken. Proeven met de rassen zijn overigens ook mogelijk.