XX | Hero | VI24 | Stories | Spinach

News - 04-07-2023

Nieuwe fysio’s van valse meeldauw in sla benoemd

Op 1 juli benoemde de Europese Commissie van de International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) drie op grote schaal voorkomende nieuwe varianten van valse meeldauw in sla: Bl:38EU, BI:39EU en BI:40EU. Een flink aantal slarassen van onze slarassen is resistent tegen deze drie nieuwe fysio’s.

Nieuwe officiële fysio

Valse meeldauw kan de slabladeren beschadigen in zowel beschermde als vollegrondsteelten, waardoor opbrengst verloren gaat. De nieuwe varianten van valse meeldauw (Bremia lactucae of Bl) zijn in heel Europa aangetroffen, maar in de meeste gebieden komen slechts één of twee fysio’s voor.IBEB-EU verwacht dat deze varianten zich in de zomer en herfst van dit jaar verder zullen verspreiden, al is op dit moment moeilijk te voorspellen welke gebieden meer of minder getroffen zullen worden.

Vooruitgang door robuuste gewassen

Valse meeldauw evolueert genetisch voortdurend. “In de fytopathologie-onderzoeksfaciliteit van Rijk Zwaan voeren we daarom het hele jaar door uitgebreide tests uit op onze slarassen om te zien of ze resistent zijn tegen de verschillende Bremia-varianten”, legt Hans van der Schee, assistent fytopathologie, uit. “We delen onze resultaten met onze slaveredelingsteams, zodat zij alleen die rassen kunnen selecteren die resistenties tonen. Zo kunnen slatelers blijven vertrouwen op robuuste rassen", voegt hij toe.

Het ontwikkelen van resistenties tegen valse meeldauw is een van de pijlers van het slaveredelingsprogramma van Rijk Zwaan. Onze gewasspecialisten vertellen graag meer over het huidige assortiment slarassen en hun resistenties.

Duurzame oplossing

Rijk Zwaan is een groot voorstander van geïntegreerde plaag- en ziektebestrijding om het risico op ziekte-uitbraken te verkleinen. Resistente rassen spelen een cruciale rol, maar we adviseren ook om – en altijd met terughoudendheid – de juiste gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken om te voorkomen dat nieuwe varianten van valse meeldauw ontstaan. Bovendien kan het toepassen van goede hygiënepraktijken, zoals het snel onderploegen van gewasresten en zieke gewassen, helpen om de verspreiding van valse meeldauw in sla te verminderen.

Internationaal Bremia Evaluation Board

De International Bremia Evaluation Board (IBEB) is een gezamenlijk initiatief van slaveredelingsbedrijven in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland, de University of California-Davis, de Nederlandse Naktuinbouw en het Franse National Seed Station (GEVES). IBEB's missie is om nieuwe Bremia lactucae fysio's te identificeren die een significante bedreiging vormen voor de Amerikaanse en Europese sla-markt en dit op gestandaardiseerde wijze te communiceren naar telers. De identificatie en nominatie van de fysio gebeurt door regionale IBEB-commissies die specifiek zijn voor elk continent. Zie de website van de International Seed Federation voor meer informatie.

De fysio's Bl:16-28EU van Bremia lactucae worden in de praktijk in Europa nauwelijks meer waargenomen en hebben dus geen waarde voor het beschrijven van resistentieniveaus tegen de ziekte. Daarom zullen vanaf 1 juli 2023 commerciële resistentieclaims voor slarassen alleen betrekking hebben op Bl:29EU en rassen met een hoger nummer, en niet meer op rassen Bl:16-28EU.