Lt Defense

Lt Defense

Echte meeldauw (Leveillula taurica (Lt)) is een van de belangrijkste ziektes in paprika. Rijk Zwaan heeft een resistentie tegen Lt ontwikkeld. Steeds meer paprikarassen van Rijk Zwaan beschikken over deze resistentie. Ze zijn herkenbaar aan het Lt-label.

Minder meeldauw

Lt-resistente paprikarassen hebben een intermediate resistentie tegen echte meeldauw. Dat betekent dat ze minder gevoelig zijn voor meeldauwaantastingen dan standaardrassen. De Lt Defense-rassen zijn in staat om de groei en ontwikkeling van meeldauw te vertragen. Hierdoor wordt het gewas minder snel aangetast en hebben telers meer tijd om op een eventuele aantasting te reageren. Daarnaast hebben de rassen de gebruikelijke hoge kwaliteit en productie.

Voordelen in de praktijk

De intermediate resistentie betekent dat telers minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben om meeldauw te bestrijden. Dat heeft grote voordelen:

  • kostenbesparing
  • beter werkklimaat
  • betere omgeving voor natuurlijke vijanden, waardoor nóg minder aanvullende gewasbescherming nodig is
  • minder residu, wat tegemoet komt aan wensen van de retail.

Het gewas blijft dankzij de resistentie gezonder, waardoor een hogere opbrengst mogelijk is.

In gewasbeschermingsmiddelen tegen meeldauw zit meestal zwavel. Dit tast het plastic van kassen aan. Dankzij de Lt-resistentie gaat het plastic langer mee. Dit spaart kosten en is gunstig voor het milieu; er ontstaat minder afval ontstaat en het verlaagt de carbon footprint.

Meer informatie over Lt Defense