BonDefense

BonDefense

Het komkommerbontvirus (CGMMV) is een hardnekkig virus, dat zich makkelijk verspreidt. Een gewas dat minder vatbaar is, voorkomt besmetting. Rijk Zwaan heeft een resistentie tegen CGMMV ontwikkeld. Steeds meer komkommerrassen van Rijk Zwaan beschikken over deze resistentie. Ze zijn herkenbaar aan het CGMMV-icoon en zijn opgenomen in de BonDefense-serie.

Hoge resistentie

De BonDefense-komkommerrassen hebben een hoge resistentie tegen komkommerbontvirus. Ze vertonen nauwelijks of geen virussymptomen op het blad of op de vruchten. Bovendien vermenigvuldigt het virus zich in de hoog resistente rassen veel trager dan in vatbare rassen.

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de besmetting bij een BonDefense-ras als Bonbon RZ na 40 weken rond 95 procenten lager ligt dan bij vatbare rassen. Dit resultaat blijkt ook in de praktijk.

Voordelen in de praktijk

Het ontbreken van virussymptomen van BonDefense-komkommers en de trage verspreiding hebben voor telers grote voordelen. Ten opzichte van de gangbare vatbare rassen hebben BonDefense-rassen:

  • Een hogere productie
  • Een betere vruchtkwaliteit
  • Lagere concentratie virus
  • Tragere verspreiding van plant naar plant

Hygiënisch werken

BonDefense-rassen zijn resistent maar niet immuun voor CGMMV. Hygiënisch werken blijft daarom essentieel om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook om besmetting van collegabedrijven of teelten in andere plantperiodes te voorkomen, is hygiënisch werken belangrijk. Een gezond ogend CGMMV-ras kan het virus immers wel bevatten en verspreiden naar niet-resistente rassen. Rijk Zwaan werkt hard aan uitbreiding van het assortiment komkommerrassen met CGMMV-resistentie, zodat jaarrondteelt mogelijk is.

Meer informatie over BonDefense komkommers